Pressemeddelelse

Enhedslisten har den 14.3. afholdt generalforsamling. Der var 15 deltagere.

Følgende blev valgt til den nye bestyrelse:

Brian Gormsen

Birthe O. Andersen

Jo Christoffersen

Gert Nordklitgaard

Jens Bundgaard Nielsen

Anna Adelborg

Charlotte Kofoed

Lene Dalsgaard

Kulilk Kawa

 

Som ny kontaktperson valgtes: Brian Gormsen

Som kasserer (gen)valgtes: Birthe O. Andersen

Som revisor (gen)valgtes. Jette Borch

Yderligere oplysninger kan ske ved henvendelse til kontaktperson Brian Gormsen.

Med venlig hilsen

Brian Gormsen

Kontaktperson Enhedslisten Aabenraa

Tlf. 25800366

Mail: texbgo@gmail.com