Politiske temadrøftelser med fagpersoner.

Noget tyder på, at Aabenraa Kommune er mere topstyret end godt er. I Enhedslisten er vi af den klare opfattelse, at det er de fagpersoner, der i det daglige er tættest på børnene og de unge, familierne, de arbejdsløse, de psykisk syge, de gamle m.v., der har den mest konkrete og vigtige viden om, hvordan de kommunale indsatser virker i forhold til borgerne. Samt på hvilke områder, der kan være grund til at udvikle og forbedre indsatserne.
I Enhedslisten ønsker vi derfor at indføre to årlige temadrøftelser, hvor det er repræsentanter for faggrupper i Aabenraa Kommune, der kommer med oplæg til efterfølgende dialog med politikerne. Vi finder det vigtigt, at det politiske niveau fremover får en bredere orientering om både arbejds- og samarbejdskulturer og om udviklingen af de faglige kulturer i Aabenraa Kommune end den orientering, som kommer fra det administrative ledelsesniveau.

Jens Bundgaard Nielsen
Tøndervej 179
En af Enhedslistens spidskandidater til kommunalvalget.