Mød op på Kirketorvet i morgen ml. 16,00-17,00!

Det er efterhånden nogle år siden, at Anders Fogh Rasmussen skrev sin bog “Fra socialstat til minimalstat”. Dengang blev den ikke taget så hulens alvorligt, men siden er den neoliberale demontering af den fælles velfærd blevet mere og mere omsiggribende.
De aktuelle eksempler herpå er utallige. Her blot nogle stykker:
1.
I morgen får mange tusind modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp besked om, at de er blevet fattigere. På grund af tekniske fejl har mange af brevene været behæftet med fejl. Således har næsten alle brevene i Jylland fået Esbjerg Kommune som afsender.
Antallet af børn, som reelt er fattige, er vokset fra cirka 5000 i 2004 til forventet 15,000 i de kommende år. I sidste uge gav Frelsens Hær 3000 børn og forældre mulighed for en dag i henholdsvis Fårup Sommerland eller Bon Bon Land. En talsmand for Frelsens Hær udtalte, at det var vigtigt for Frelsens Hær at give især børnene mulighed for at fortælle i deres daginstitution eller skole, at de også har oplevet noget. Frelsens Hær har aktuelt 16,000 børn og forældre på venteliste til en enkelt dag fridag med oplevelser!
Kontanthjælpsmodtagere bliver trukket i hjælpen, hvis de fra venner eller bekendte modtager hjælp til at klare dagen og vejen. De nypressede jakkesæt på Business Class får læssevis af goder som følge af deres jobs. Det bliver de naturligvis ikke trukket i lønnen for. Der er forskel på folk, og forskellen bliver større og større i et stadigt mere markedsgjort samfund.
2.
Den lille neoliberale Venstre-regering har fået den globale konsulentkoncern, McKinsey, til at udarbejde en rapport, der ikke overraskende understøtter regeringens ønske om at privatisere vores fælles velfærd. Denne gang er det varmeforsyningen, det gælder. Regeringen prøver at sælge markedsgørelsen af vores varmeenergi ved at fortælle, at det skam kun gøres for at forbrugerne kan spare penge på fremtidens varmeregning. Alle erfaringer både fra Danmark og fra andre lande i Europa viser klart, at varmeregningen er steget, undertiden til det dobbelte, når private forsyningsleverandører lukkes ind i varmen. Sådan er det jo, når der skal tjenes penge på vores fælles velfærd. Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Henrik Lund, udtaler til Politiken: ” Hvis først man har solgt varmeforsyningen til private, er den enkelte varmeforbruger prisgivet.”
Venstre’s energiminister Lars Chr. Lilleholt fastholder, at han har fuld tillid til McKinsey, mens Mc Kinsey ikke vil udtale sig om nogetsomhelst.
3.
Den lille venstre-regering sparer markant på uddannelse, forskning og kultur i disse år. Konsekvenserne er mange og dybt bekymrende. Her skal blot refereres til to eksempler.
Antallet af pædagoger og lærere er raslet ned, og næste år bliver der 1000 færre lærere på landets gymnasier. Det på trods af, at forskningen viser, at det er vigtigt, at den enkelte lærer har tid til at snakke med eleverne, når de har brug for input til opgaver m.v. Dårligere normeringer i vuggestuer, daginstitutioner, skoler, gymnasier osv er det samme som at sige nej til at investere i vores fælles fremtid. Så enkelt er det i virkeligheden. Færre pædagoger og lærere til stadigt flere opgaver hænger bare ikke sammen.
Et andet eksempel handler om de massive besparelser, som uniervisiteterne i disse år pålægges. Det betyder for eksempel, at den helt unikke samling af gamle håndskrifter som f.x. de islandske sagaer m.fl., som opbevares på Nordisk Forskningsinstitut, risikerer at skulle flyttes. Samlingen på over 3000 dokumenter er på Unesco’s liste over verdensarv, og en flytning vil betyde, at forskere fra hele verden, som kommer for at forske og siden formidle ny viden om de unikke skrifter, i følge dagbladet Politiken måske ikke længere får mulighed for det. Desuden er der en række andre bekymrende konsekvenser af flytningen.
Også i den sammenhæng er det et konsulentfirma, der har været inde over. I følge rapporten fra konsulentfirmaet er de mange gamle og unikke skrifter ikke noget, “der genererer penge”. Og i et stadigt mere markedsgjort samfund er det åbenbart det væsentligste, hvadenten man indgår i verdens kulturarv eller ej.
4.
Penge, markedsgørelse og vækst. Det er i bund og grund de værdier, som den lille venstre-regering og de øvrige neoliberale kræfter vil lægge til grund for fremtidens samfund. Det behøver man ikke engang betale en hundedyr global konsulentkoncern millioner for at komme frem til.
Det betyder, at vores fælles velfærd vil komme under et stadigt stærkere pres, alene fordi man vil søge at privatisere så meget som muligt af den offentlige velfærd. Når det danske velfærdssamfund i dag er så presset, at man på hospitalerne må give patienter sovemedicin for at få tid til andre patienter eller når børnepsykiatere fortæller, at de nu er så pressede, at risikoen for at børn får forkerte diagnoser, fordi der ikke er tid til at snakke ordentlig med dem, så er det i realiteten kun et forvarsel om, hvad de neoliberale kræfter går efter.
Jo mere man får destabiliseret og forringet vores velfærdsorganisering – tænk bare på skat, politiet, uddannelsesområdet, det markant stigende antal private leverandører på kernevelfærden, den sociale dumping osv – jo mere kritiske regner de neoliberale kræfter med, at mange danskere bliver over for de offentlige velfærdsinstitutioner. Og så bliver det endnu lettere at privatisere endnu mere, er filosofien.
Den fælles velfærd er imidlertid den eneste garant for tryghed og sammenhæng i det danske samfund. Både for dig og mig, for vores børn og – ikke mindst – for vores børnebørn!
Derfor – mød op på Kirketorvet i Aabenraa i morgen mellem kl. 16,00-17,00.
Jeg ved godt, at vejret er til at købe grillbøffer og alt det der.
Men der er, trods alt, noget, der er vigtigere end andet.
Lad os sammen vise det i morgen!

Jens Bundgaard Nielsen