Mere gennemskuelige politiske beslutningsprocesser

Kommunalpolitik handler om at træffe politiske beslutninger, der i videst mulig udstrækning svarer til de faktiske behov, som borgere, institutioner og virksomheder m.v. reelt har. Derfor er det vigtigt, at de politiske beslutningsprocesser ikke lukker sig om sig selv. Enhedslisten vil vi blive ved med at arbejde for, at de menneskelige, sociale og faglige forudsætninger for – og konsekvenser af – de politiske beslutningsprocesser bliver lige så tydelige for borgerne som alle de mange tal, der jongleres med.