Læringsmål for erhvervslivet og finanssektoren.

I disse dage afholder undervisningsminister Ellen Trane Nørby det årlige Sorø-møde for en række inviterede gæster, som alle har aktier i fremtidens vilkår for børn og unge.

Et af de vigtigste punkter på dagsordenen er undervisningsministerens nye hjertebarn, som handler om at konstruere en række såkaldte læringsmål for børns daglige liv i daginstitutionerne. En såkaldt mastergruppe har været nedsat til at udarbejde oplæg til formålet.

Bureaukratiseringen af børns liv er naturligvis direkte i modstrid med, hvad barndommen går ud på. Snævre og rigide læringsmål står i skarp kontrast til det, der fremfor noget andet er brug for. Nemlig at se og høre det enkelte barn som det unikke lille menneske, hvert enkelt barn er. Og udvikle daginstitutioner med tilstrækkeligt gode normeringer til at skabe et attraktivt og motiverende pædagogisk tilbud, der tager højde for den mangefacetterede livsverden, som børnene i en daginstitution samlet set repræsenterer.

Lad børnene, forældrene og det pædagogiske personale samarbejde om at udvikle en meningsfuld hverdag, og så kunne man passende bruge kræfterne på at opstille læringsmål der, hvor der virkeligt er brug for dem.

Det kunne fint være for erhvervslivet og finanssektoren, hvor det i langt højere grad vil give mening.

Til inspiration blot nogle få eksempler på, hvad disse læringsmål kunne gå ud på:
* manualer og metoder til helt at eliminere asocial skattesvindel
* manualer og metoder til at profitere af ansøgere på 50+
* manualer og metoder til at fremme bæredygtige produktionsformer og investeringer
* manualer og metoder til at skabe et stressfrit arbejdsliv
* manualer og metoder til at minimere gold spekulation
* manualer og metoder til at bekæmpe den ulidelige markedsgørelse af vores liv
* manualer og metoder til at bekæmpe den stigende ulighed

Der er mange, mange andre indfaldsvinkler til vigtige læringsmål for erhvervs- og finanssektoren. Og man kan kun undre sig over, hvorfor barndommen skal høvles til med rigide læringsmål, når det i virkeligheden er på helt andre fronter, at der virkelig er brug for opdragende læringsmål.

Jens Bundgaard Nielsen

ill.: Mette