Lærerkonflikten og de sparede millioner

Lærerkonflikten er overstået, og både 9. og 10. klasser er kommet til eksamen i sidste øjeblik, så de unge kan komme videre med deres uddannelser på gymnasier og erhvervsskoler. Så vidt, så godt!

Aabenraa kommune sparede 12,4 millioner kroner på manglende lønudbetaling til lærerne. Økonomiudvalget har bevilget 5,75 millioner af disse kroner til at kompensere for de manglende undervisningstimer. Fint nok?

Men hvad med resten af pengene? Over 6,5 millioner kroner? Hvad skal de gå til?

Et udvalg af skoler i Aabenraa Kommune har anmodet om, at disse penge bliver ført tilbage til de enkelte skoler, men foreløbig indgår de i en pulje, som skolerne kan søge? Formanden for kommunens skole- og dagtilbudsudvalg, Jørn Ulrik Larsen, forsikrer, at pengene bliver i Skoleudvalgets regi. Men hvor længe? Til efter valget i november?

Og hvad er meningen med, at de enkelte skoler skal ansøge om at få deres egne penge udbetalt? Skal Skoleudvalget vurdere, hvad pengene skal bruges til? Og hvornår? Vi er helt sikre på, at det er de enkelte skoler langt bedre til at vurdere, men de får bare ikke lov. Kommunen har sikret sig en “kassekredit”, som de selv kan bestemme over. Det er ikke i orden.

Enhedslisten – en ny begyndelsen i dansk kommunalpolitik !

Med venlig hilsen
Steen Thorborg, kandidat til kommunalvalget for Enhedslisten
Møllegade 12, Aabenraa