Kunsten stiger!

Byrådet behandlede på sit møde i onsdags et ønske om opsætning af et større skilt på toppen blok A/B i Cimbriaparken ud mod Haderslevvej. Skiltet vil være belyst med LED-moduler indefra. Opsætningen af skiltet kræver en dispensation fra Lokalplan nr. 61. Skiltet skal, ifølge DF, være et vidnesbyrd om, at her lå engang en markant virksomhed. Hvor grænsen for markant går, vides ikke.

Til mødet den 3.maj i Vækstudvalget for Land og By, hvor forslaget første gang blev behandlet, fremgår det bl.a. af forvaltningens sagsfremstilling, at opsætningen af det ønskede skilt på facaden mod vest vil virke dominerende, samt at en dispensation til opsætning af skiltet vil danne præcedens for opsætning af andre facadeskilte med placering uden for bygningsmassen, hvorved hensynene bag lokalplanens skiltebestem-melser om hensigtsmæssig skiltning vil gå tabt. Der var da også flertal i udvalget for at stemme imod.

På et senere møde i udvalget var der stemmelighed, og DF bad derfor om en byrådsbehandling.

Til byrådsmødet var det iøjnefaldende skilt blevet ophøjet til et kunstværk. Venstre støttede nu forslaget. Ifølge borgmesteren er det nemlig vigtigt for nuværende og kommende generationer at få tilført viden om, hvor vigtige virksomheder engang lå. En mere præcis definition af, hvilke virksomheder der kan betragtes som vigtige nok til at blive mindet med større skilte/kunstværker på toppen af facaden kunne borgmesteren dog ikke på stående fod give et mere udtømmende bud på. Men tømmerhandler må naturligvis betragtes som helt indlysende i den sammenhæng. Det er klart.

Så må intentionerne i vedtagne lokalplaner naturligvis komme i anden række.

Jens Bundgaard Nielsen

Byrådsmedlem for enhedslisten