KAN “SIKKER HAVN” GENTAGES ?

Offentligt debatmøde om beskæftigelse og arbejdsløshed
Onsdag den 18. september 2013

Se billeder fra aftenen nederst.

Enhedslisten i Aabenraa sætter fokus på beskæftigelsen. Hvad gør vi
for at få de mange, der ikke har eller som er ved at miste
tilknytningen til til arbejdsmarkedet, i beskæftigelse?
Debatmødet tager afsæt i det stort anlagte beskæftigelsesprojekt SIKKER HAVN, som i årene 1992 hjalp flere hundrede over i uddannelse og beskæftigelse.
Projektets idemand og koordinator Jens Christoffersen fortæller om og viser en film fra projektet, og bagefter er der debat, som indledes af
folketingsmedlem for EL Finn Sørensen.
Projekt “Sikker Havn” (1991 – 2004) var et projekt, hvor ledige af begge køn, forskellige nationaliteter og alder, blev opkvalificeret til arbejde og uddannelse og ikke mindst troen på egne evner.
MS Sikker Havn var et stort fragtskib, som skulle bygges om til et moderne passagerskib. Skibet var et middel til at opnå menneskelige og faglige resultater. Selv ombygningen rummede mange håndværksfag som kunne afprøves og dermed give mulighed for, at man kunne komme videre i livet. (Learning by doing)

Oplæringen af projektmedarbejderne foregik med 5 særdeles dygtige og pædagogiske håndværkere fra det virkelige liv.
I perioden 92 -04 var knapt 500 ledige ansat i projektet.
Skibet havde kajplads i Sydhavn, som var velvilligt stillet til rådighed af havneudvalget i Aabenraa.
Den store succes Sikker Havn havde med at få medarbejderne videre i uddannelse og arbejde, skyldtes ikke mindst den utrolige opbakning, der var fra især den sønderjyske fagbevægelse, sønderjyske kommuner, LO, lokale virksomheder, EU, uddannelsesinstitutioner, især EUCsyd og AMU,
Arbejdsformidlingen, en positiv presse, arbejds- og socialministeriet, Arbejdstilsynet, private sponsorer og ikke mindst Sikker Havns Venner, med over 500 medlemmer.

Det kunne lade sig gøre dengang, kan det lade sig gøre i dag ?

Alle er naturligvis velkomne, mød op til dette spændende foredrag. Vi gir kaffen. 

Tid: onsdag d. 18 sept. kl. 19-22.
Sted: 3f, H. P. Hanssensgade 21, Aabenraa

Billeder fra aftenen: