Kan man ændre på virkeligheden alene ved at tale den op?

Hvad er det for en opgave, som politikerne i det nye byråd står over for, når det gælder de ældre i ældreplejen? Eller når det gælder børnene i vores daginstitutioner og skoler? Eller når det gælder manglen på en ambitiøs grøn kommunal profil. Plus alle de andre udfordringer.

På valgmøderne er det blevet tydeligt, at de borgerlige spidskandidaters svar blandt andet er, at nu skal vi allesammen begynde at tale virkeligheden op. Vi skal altså holde op med at tale om den manglende tid til omsorg og pleje i ældreplejen. Vi skal holde op med at tale om den reelle betydning af de elendige normeringer på daginstitutionsområdet. Og vi skal juble over erhvervsindsatsen i stedet for at påpege kommunens manglende grønne profil, også når det gælder en fremtidig strategi for udvikling af erhvervssektoren i kommunen.

Men helt ærligt, hvorfor skal du som politiker tale virkeligheden op, hvis den ikke giver anledning til det? Hvorfor dække over de reelle udfordringer, når det lige præcist er disse udfordringer, som politikerne i det nye byråd under alle omstændigheder bliver nødt til at forholde sig til? Det holder jo ikke en politisk meter!

Det gør det heller ikke, når spidskandidater fra de borgerlige partier prøver at fortælle, at sager som f.x. Fjordskolen udelukkende handler om følelser. Underforstået, at her er vi ude i noget, som ikke har med konkret politik at gøre.

Det er naturligvis lodret forkert. Sager som dem om Jollehavn, produktionsskolerne, Fjordskolen, vindmøller osv handler ikke først og fremmest om følelser. Tværtimod handler de om nogle helt fundamentale demokratiske principper. Fra objektiv og uvildig faglig seriøsitet til involvering og inddragelse af de borgere og fagpersoner, der ved mest om den virkelighed, som politikerne skal træffe ofte vidtrækkende beslutninger om.

I Enhedslisten vil vi ikke tale tingene op, hvis der ikke er grund til det. Vi vil tværtimod holde fast i, at der er nogle betydelige menneskelige og faglige udfordringer, som det nye byråd er nødt til at forholde sig konkret til.

I Enhedslisten har vi ikke noget imod følelser. Tværtimod. Men det er ikke rimeligt, når man fra politisk side forsøger at gøre seriøse faglige overvejelser og indsigelser til alene at være et spørgsmål om følelser.

Så skulle der jo være et udvalg for følelser i kommunen.

Og det er der som bekendt ikke!

Jens Bundgaard Nielsen, Kontaktperson og spidskandidat til byrådet for Enhedslisten