Ingen grund til jubeloptimisme

Jeg har nu ikke mindre end 3 gange hørt et særdeles glimrende oplæg om borgernes trivsel og sundhed i Aabenraa Kommune med udgangspunkt i Sundhedsprofil 2017. Dels i § 17, stk. 4 – udvalget om en fremadrettet sundhedspolitik og dels i Børne- og Undervisningsudvalget og i Arbejdsmarkedsudvalget.

Udgangspunktet for oplægget har været, at det på en lang række parametre for sundhed og trivsel for borgerne i Aabenraa Kommune ikke går særlig godt, og at udviklingen desuden i de seneste år har haft en negativ tendens. Således ligger Aabenraa Kommune på en lang række parametre dårligere end gennemsnittet for de syd- og sønderjydske kommuner iøvrigt, hvilket fremgår af den letlæselige pixi-udgave af Sundhedsprofil 2017.

Derfor undrer jeg mig naturligvis også, når jeg ser en pressemeddelelse med overskriften: “Meget høj tilfredshed med livet i Aabenraa Kommune”. Jeg tror, at de fleste af de byrådspolitikere, der har hørt oplægget om Sundhedsprofil 2017, vil give mig ret i, at de oplysninger vi som politikere fik ved den lejlighed, ikke svarer helt overvældende præcist til den overstrømmende positive formidling i pressemeddelelsen.

Jeg vælger at hæfte mig ved det konkrete oplæg om Sundhedsprofil 2017. Jubeludmeldingen i pressemeddelelsen er en positiv overfortolkning af de konkrete tal.

Undrer det? Nej, det er vi efterhånden vant til!

 

Medlem af byrådet for Enhedslisten

Jens Bundgaard Nielsen,

Tøndervej 179,

6200 Aabenraa.