Fattigdom og hjemløshed i Aabenraa Kommune.

Antallet af fattige og hjemløse i Danmark er stigende. Alene antallet af unge hjemløse mellem 18 -24 år er fordoblet i løbet af ganske få år. Derfor har vi fra Enhedslistens side foreslået en analyse af fattigdom og hjemløshed i Aabenraa Kommune, som kan danne udgangspunkt for en mere sammenhængende kommunal handleplan. Det vil give mening både på det menneskelige plan og på et mere langsigtet samfundsøkonomisk niveau.

Hvis vi skal give de børn, der lever i og med fattigdom, en reel chance for at bryde med den sociale arv, er det nødvendigt med en nuanceret og differentieret strategi. For de familier og børn, der er ramt af fattigdom, er naturligvis lige så forskellige om alle vi andre. Det samme gælder de hjemløse.

Nogle vælger at kalde de fattige og de hjemløse for ressourcesvage. Det er hverken rigtigt eller befordrende for nogetsomhelst. Derimod er det rigtigt, at fattigdom og hjemløshed slider på den enkeltes selvværd. Det siger nærmest sig selv. Netop derfor er der brug for en livsbefriende indsats for de børn, unge og voksne, det handler om. Som inddrager viden fra de frivillige organisationer, som har udviklet nye og konkrete metoder. For eksempel har Frelsens Hær udviklet en helhedsorienteret indsats, som har fået en meget positiv evaluering.

Enhedslisten vil i det nye byråd arbejde for, at Aabenraa Kommune bliver kendt for en bredt koordineret indsats i forhold til fattigdom og hjemløshed.

Vi har brug for en fremadrettet og sammenhængende handleplan, som både indbefatter de børn, unge og voksne, hvis daglige tilværelse påvirkes af fattigdom eller hjemløshed.

Jens Bundgaard Nielsen, Kontaktperson og spidskandidat til byrådet for Enhedslisten

Foto: iStock