Enhedslistens politiske ansvar.

SF er åbenbart meget optaget af, hvorvidt Enhedslisten tager politisk ansvar. Grunden er givetvis den helt enkle, at man er bekymret for, om SF, ligesom ved valget til byrådet i 2013, også denne gang kommer til at afgive stemmer til Enhedslisten. Det er som bekendt op til vælgerne, og det har vi det i Enhedslisten rigtigt fint med.

Hvis man vil vide, hvad vi i Enhedslisten blandt andet er parat til at tage ansvar for, så lagde vi allerede i august måned de 16 politiske temaer, som vi går til valg på, åbent frem på vores hjemmeside. Senest har vi desuden lagt  vores 33 ændringsforslag til budgettet for 2018 på hjemmesiden. Det er med andre ord ikke særligt svært at finde ud af, hvilken politik vi i Enhedslisten står til ansvar for i de kommende 4 år.

Ved 2. behandlingen af budgettet i byrådet i onsdags, gav både borgmesteren og en række af de øvrige repræsentanter for byrådets partier, udtryk for, at de sagtens kunne se mening og muligheder i nogle af  vores ændringsforslag. For eksempel på miljøområdet. Det følger vi naturligvis op på i det nye byråd. Ligesom vi løbende vil udarbejde nye politiske oplæg.

For os i Enhedslisten er politisk ansvar ikke begrænset til den ene gang om året, hvor man drøfter budgettet. Vi oplever tværtimod kommunalpolitik som en dynamisk og kontinuerlig proces, som vi naturligvis påtager os et ansvar for at påvirke løbende. I udvalg og i byrådet. Og, ikke mindst, i dialog med borgere, fagpersoner, faglige organisationer og andre aktører.

Iøvrigt synes vi, det er helt fint, at SF fik afsat midler til psykologhjælp til en del af de unge.

 

Jens Bundgaard Nielsen, Kontaktperson og spidskandidat til byrådet for Enhedslisten