Ding – Dong – dynamolygte !

Ledende landspolitikeres moral er helt i bund. Endnu engang vil de sælge ud af danske statsejede virksomheder til kapitalfonde; eksempel: TDC, Postvæsnet osv. Nu er tiden kommet til DONG. DONG som er blevet etableret for danske skattekroner, sælges nu bort til Goldman-Sachs – en kapitalfond, som kun har eet formål: “at rage til sig” . Nu når den “røde” regering falder med et brag, så kommer der liberale kræfter til magten, som vil fortsætte ad samme spor; nemlig at sælge ud af Danmark til kapitalfonde.

Jeg har et forslag til den evt. kommende liberale regering, at den fortsætter sporet og forærer diverse kapitalfonde muligheden for at dyrke deres umættelige grådighed, ved at de kan købe sig indflydelse og magt i nogle af vores 98 kommuner. Politikerne kunne starte stille og roligt op med at tilbyde dem kommunerne i “Udkantsdanmark “, (hvor det så end er?) fordi det påstås, at de har så mange problemer, så de må være billigt salg. Mon ikke kapitalfondene kunne få et solidt udbytte ud af et samarbejde med de venstredrevne liberale kommuner, der jo ser sig selv som virksomheder, med borgmestrene som virksomhedsledere. Deres ønske er jo at drive kommunerne som virksomheder, og det må jo være Guf for en kapitalfond.
Der er skrevet mange historiske bøger om ‘Storhed og Fald’, mon ikke der snart er basis for at skrive en til med samme titel.
Jo før – jo bedre. Så Danmark og befolkningen kan komme videre !

Jens Christoffersen, EL Aabenraa