Der er brug for Enhedslisten i byrådet.

Derfor er der brug for Enhedslisten i det nye Byråd.
Vores konkrete erfaringer fra byrådsarbejdet i de seneste fire år viser med al tydelighed, at der er brug for Enhedslisten i Byrådet. Sager som dem om Jollehavn, produktionsskolerne og Fjordskolen er eksempler på, hvor vigtigt det er, at vi fra Enhedslistens side arbejder i dybden med høringssvar, årsrapporter osv. For det betyder, at vi kan stille de nødvendige og afklarende spørgsmål til de notater og indstillinger fra forvaltningen, som danner udgangspunkt for politikernes stillingtagen til hver enkelt sag. Og det vil også i det nye Byråd være en vigtig del af Enhedslistens politiske arbejde.

Vi tager udgangspunkt i borgenes virkelighed.
Der er brug for Enhedslisten i det nye Byråd, fordi vi tænker borgerne og deres virkelighed ind som en helt afgørende forudsætning for at udarbejde vores egne konkrete forslag til det politiske arbejde i byrådet.  Det betyder rigtigt meget for os, at borgerne – fra børnene og til de ældre – selv er med til at give os politikere viden og inspiration til det videre politiske arbejde. For hvordan skal vi som politikere kunne få de politiske beslutninger til at passe til borgernes virkelighed, hvis vi ikke ved, hvordan borgerne selv opfatter denne virkelighed?

Vi lytter til de fagpersoner, der kender borgernes virkelighed.
Der er brug for Enhedslisten i det nye Byråd, fordi vi vil arbejde for, at de ledere og fagpersoner, der i det daglige udgør rygraden i kommunens møder med borgernes virkelighed, bliver hørt meget mere indgående. Især når der skal træffes beslutninger om, hvordan kommunens tilbud til borgerne kan tilrettelægges, så det passer bedst muligt med borgernes konkrete behov. Det ved pædagogerne, lærerne, socialrådgiverne, sosu-assistenterne osv  nemlig meget mere om end forvaltningens øverste lag gør. Ganske enkelt fordi de jo netop har deres daglige arbejde ude blandt borgerne.

Vi sørger for anderledes politiske forslag og visioner.
Der er brug for Enhedslisten i det nye Byråd, fordi vi udvikler nye og vigtige politiske forslag, som kan gøre Aabenraa Kommune til en bedre kommune i de kommende år. Tænk bare på vores forslag om en grøn klima-tovholder, vores forslag om en helhedsplan for arbejdet med fattige og hjemløse i Aabenraa Kommune eller vores forslag om en koordinator, der kan være med til at sikre, at Aabenraa Kommune bliver kendt som en kommune, der har en sammenhængende plan for forebyggelse af stress. Eller vores forslag om at der bliver et livsglæde- og trivselsbarometer for de ældre, der har kontakt til ældreplejen. Den slags forslag ser du ganske enkelt ikke fra de andre partier.

Uden politiske forskelle bliver demokratiet udvandet.
Og så er der brug for Enhedslisten i det nye Byråd, fordi demokratiet har godt af, at der er et parti, som ikke er bange for at skille sig ud, når det er nødvendigt. Vi vil gerne samarbejde konstruktivt med de øvrige partier. Men vi vil til enhver tid være mest opmærksomme på det politiske indhold. Og på hvilke konsekvenser de politiske beslutninger vil kunne få for de grupper af borgere, som de retter sig mod.

Derfor er der brug for Enhedslisten i det nye Byråd!

Vi har 12 rigtigt gode kandidater, som du kan give din stemme på tirsdag.

Derfor: Stem på Enhedslisten den 21. november!

Og – under alle omstændigheder: Rigtigt godt valg 🙂