Bestyrelsesmøde tirsdag den 21.8. 2018. 19.00 -21.00 Nygadehuset

Velkommen til de 2 gæster: Rasmus og Marianne.

Dagsorden :

 1. Godkendelse af referat. Godkendt.
 2. Vigtigste nyt fra Byrådet og “vores” to udvalg v/Jens.

                      * Det kører godt i børne- og ungdomsudvalget. Nyt ord i byrådet: indsatsstrategi – vi overvejer en indsatsstrategi på førskoleområdet. 

* Arbejdsmarkedsudvalget: Vi stemte nej til 2 forslag, der efter EL`s mening berører borgernes retssikkerhed. * Byrådet arbejder lige nu med budgetlægning, der er fortsat stor uenighed. Jens B. kontakter samarbejdspartnere for at afklare om der findes et fælles fodslaw. * Skal der være et sundhedshus ? * Skal der være en idrætsbørnehave ? * Skal der være et regionalt spillested?

 1. Afdelingens økonomi v/Birthe. Der omdeles skriftligt regnskab og kassereren gør rede for posterne. Det ser fint ud.
 2. Info fra sidste regionsmøde Lene D blev valgt ind som nummer 3 i regionen til FT.
 3. Oplæg fra Rasmus Vestergaard og Marianne Pacarada

                      Orientering om planlægningen vedrørende det kommende valg:

* Valgkampsleder: Brian

* Lav et valgbudget

* Plakater skal bestilles inden d. 2.9, vi genbruger fra sidste valg og får lavet nye.

* Der kommer en valgkamps-håndbog.

* Der kommer en valg-folder med de top-20 opstillede og den laves på flere sprog. Der kan sættes lokale indstik i.

* Lav en 21- dages plan for valgkampen.

* Ang. Paneldebatter laves der nok en central koordinering.

*Der kommer en skabelon til ansøgninger om valgkampsstøtte-midler til bl.a. de faglige organisationer.

* Valgkampsledelsen er øverste myndighed ift. evt. admin. konflikter.

* Merchandise: kan vi lave en ”materialebank”; en oversigt over hvad vi har liggende, som andre evt. kan låne, den sendes til Marianne.

*SUF`erne: kan afdelingsvis formulere indspark, deltagelse, fokusområder og temaer.

* God ide med indsats om oplysning om EL i de udsatte boligområder.

* Marianne og Rasmus arbejder fra Kolding i valgkampens 3 uger.

* Rasmus skal være substitut for Nicolai Willumsen i FT indtil februar, det kan vi måske få fordel af ift. info.

* Rasmus er med i valgkampsledelsen og kommer gerne ud til info-møder m.v.

* Marianne koordinerer info-strøm ift. gruppearbejde og kandidater – hun tilbyder at læse korrektur på valgmateriale – hun kan videreformidle ideer m.v. omkring aktivisme – hun vil koordinere Materialebanken.

* Vi formulerer vores forventninger til Rasmus og Marianne.

 1. Godkendelse af økonomisk støtte til valgledelse til kommende folketingsvalg. (se bilag) 1000 kr. blev godkendt.

7.Møde med socialdemokraterne og sf  Blev aflyst, der planlægges et nyt.

 1. Møde med de faglige organisationer ”Har de lyst til at være med til at præge dagsordenen?”
 2. Medlemsstatus. 1 ny, indmeldelse på www.mit.enhedslisten.dk
 3. Nyt fra SUF.Anna orienterer, der kommer nye folk til møderne – der er gode planer fremover.
 4. Hjemmeside/facebooksiden v/Brian.Han efterlyser indlæg…. Hvem skriver noget klogt ???
 5. evt. intet.

Mødt: Gert, Jens B, Henning, Lene D, Rasmus, Marianne, Anna, Brian, Birthe, Jo.

Ingen afbud.

Brian og Jo

 

Næste møde 12. september 2018 kl 19.00 i Nygadegadehuset