Besøg hos Hovedbestyrelsen i Studiestræde, København

Den 2. februar afgjorde HB, hvem der skulle være spidskandidat nr. 2 i Syd-
og Sønderjylland. Jo og Louise tog turen til København for at argumentere
for Jens B. Et flertal i HB valgte at tage udgangspunkt i urafstemningen, og
vi ønsker på den baggrund Helge Bo en god valgkamp i det syd- og sønder-
jydske.

Billeder fra besøget i Studiestræde.