Anvendelse af resterende lockoutmidler fra lærerkonflikten

Skole- og dagtilbudsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. 8. 13 om anvendelse af det resterende beløb på 6,53 mio. kr. Økonomiudvalget havde den 22. 5. 13 besluttet sig for, at sætte sig på beløbet og at Skole- og dagtilbudsudvalget skulle fremsende konkrete ansøgninger / forslag til hvordan beløbet kunne anvendes på området. Det har altid været Enhedslistens holdning, at midlerne skal retur til skolerne i forhold til besparelserne på den enkelte skole. Enhedslisten var på mødet klar til at anmode om, at behandlingen af sagen stoppes og i stedet blev forelagt Byrådet til afgørelse. På mødet lykkes det dog at tage Venstre i ed på, at de ville det samme. Der er derfor opstået en “uhellig alliance” der kan sikre, at den enkelte skole for deres sparede midler retur.

August 2013 Gert Nordklitgaard, Byrådsmedlem, medlem af Enhedslisten