5 gode grunde til at gøre Aabenraa til en ambitiøs grøn kommune.

Enhedslisten har stillet forslag om, at Aabenraa Kommune ansætter en grøn klima- og miljøtovholder, som kan være med til at koordinere en række indsatser, der i løbet af de næste 4 år kan være med til at sætte Aabenraa Kommune på landkortet som en ambitiøs grøn kommune. Da vi i løbet af sommeren sad og udarbejdede vores forslag, fandt vi mere end 30 konkrete indfaldsvinkler til indsatser, som en grøn tovholder umiddelbart vil kunne føje til sin tjekliste over arbejds- og samarbejdsopgaver.

I  det følgende kan du læse om nogle af de indfaldsvinkler, som efter Enhedslistens mening  vil kunne være med til at løfte Aabenraa Kommunes grønne profil.

  1. Vi ved, at Cleantech-industrien herhjemme er en af verdens bedste og mest efterspurgte, og beskæftiger mere end 100,000 ansatte, hvoraf ca. 70 % er ansat vest for Storebælt. Danske pumper, termostater, fjernvarmerør og energieffektive byggematerialer er bare en del af de produkter, hvor vi er på forkant. En betydelig del af investeringerne i forhold til fremtidens erhvervsliv vil utvivlsomt rette sig mod de meget betydelige muligheder, som netop grønne og bæredygtige produkter og produktionsformer åbner op for. Derfor skal Aabenraa Kommunes fremtidige erhvervsstrategi afspejle denne udvikling. Det kan en grøn tovholder være med til at sørge for i et inspirerende samarbejde med erhvervslivet m.v.
  2. Der kommer flere og flere virkeligt dygtige og nytænkende unge grønne iværksættere, som har udviklet smadderspændende bud på energiforbedringer i forhold til alt fra pasteurisering af mælk til fremstilling af økologisk juice. En grøn tovholder kan være med til at udarbejde en konkret handleplan for, hvordan Aabenraa Kommune fremover kan skabe et inspirerende udviklingsmiljø for grønne iværksættere. I samarbejde med erhvervslivet, by og landdistrikter samt uddannelsesinstitutioner.
  3. Vi skal sikre rent drikkevand uden pesticider og andre skadelige kemiske stoffer. Derfor er der brug for en sammenhængende og langsigtet strategi for, hvordan Aabenraa Kommune vil etablere boringsnære beskyttelsesområder på op til 300 meter for at undgå glyfosat og andet stads i vores drikkevand. Også på dette punkt vil en grøn koordinator kunne være det koordinerende omdrejningspunkt for at udvikle en ambitiøs grøn handleplan.
  4. Hvis vi vil bevare vores natur, er det nødvendigt at vi tager det alvorligt, at naturen i dag er mere udsat end nogensinde før. Derfor er vi nødt til at værne om vores Natura 2000-områder, vores vandløb, vores skove og vores søer og vandhuller. En grøn tovholder vil kunne være med til at skabe et sammenhængende input til , hvordan Aabenraa Kommune får udviklet en ny og fremadrettet naturbeskyttelsesstrategi.
  5. En grøn tovholder kan sætte fokus på, hvordan man internt i de kommunale forvaltning og eksternt i de kommunale institutioner kan være med til at sætte yderligere fokus på grøn indkøbspolitik, økologisk kost, energiforbedrende initiativer m.v. På den måde sikres det, at Aabenraa Kommune som arbejdsplads kan blive et eksempel på, hvordan de kommunale arbejdspladser er med til at virkeliggøre ambitionen om at gøre Aabenraa Kommune til en mere ambitiøs grøn kommune.

I Enhedslisten vil vi i de kommende fire år i byrådet arbejde for, at de grønne ambitioner bliver virkeliggjort. Hvis du vi støtte os i vores ambitioner på klimaets, miljøets og naturens vegne, så sæt dit kryds ved liste Ø den 21. november.

Jens Bundgaard Nielsen, Kontaktperson og spidskandidat til byrådet for Enhedslisten